Archive for oktober 2013

Excel Web apps (het nieuwe Excel)

Basistaken in Excel Web App

Met Excel Web App gebruikt u uw browser om de persoonlijke werkmappen te maken, weer te geven en te bewerken die u opslaat in SkyDrive. Als uw organisatie of onderwijsinstelling een Office 365-abonnement heeft of een SharePoint-site, kunt u aan de slag met Excel Web App door werkmappen te maken of op te slaan in bibliotheken op uw site.
 Opmerking    Als u Excel Web App gebruikt met SharePoint 2010 of als u Internet Explorer 7 gebruikt, raadpleegt u Inleiding tot Excel Web App en Excel Web App in een oogopslag.

Werkmappen online delen

Omdat de werkmap online staat, kunt u deze delen door een koppeling te versturen. Verzenden als bijlage bij een e-mail is niet meer nodig. Mensen kunnen de werkmap lezen in hun webbrowser of op een mobiel apparaat. Ze kunnen alle werkbladen bekijken, gegevens sorteren en filteren, en de onderliggende details van draaitabellen weergeven.
Klik op Bestand > Delen > Met anderen delen.
De opdracht Delen in Excel Web App
Terug naar boven Terug naar boven

Een Excel-werkmap bewerken in de browser

Klik op Werkmap bewerken > Bewerken in Excel Web App om de werkmap te bewerken in uw browser. Voer gegevens in, stel een formule samen, voeg grafieken toe en pas eenvoudige opmaak toe. Klik op Openen in Excel als u meer geavanceerde bewerkingen wilt uitvoeren.
Bewerkingsweergave in Excel Web App
In Excel Web App wordt uw werk automatisch opgeslagen. Als u een vergissing maakt, kunt u Ongedaan maken gebruiken of op Ctrl+Z drukken.
Terug naar boven Terug naar boven

Samenwerken aan hetzelfde werkblad

In Excel Web App wordt aangegeven wie aan het bestand werkt en worden de wijzigingen direct weergegeven. Dit werkt alleen als iedereen gebruikmaakt van Excel Web App (en niet van de bureaubladtoepassing van Excel).
Meerdere mensen aan het werk in Excel Web App
Terug naar boven Terug naar boven

Afdrukken in Excel Web App

Selecteer de cellen of grafiek die u wilt afdrukken en kies vervolgens Bestand > Afdrukken. (Als u de volledige werkmap wilt afdrukken, zorg dan dat er geen onderdelen zijn geselecteerd op het moment dat u de opdracht Afdrukken kiest.)
Geselecteerde cellen afdrukken
Er verschijnt een afdrukbare weergave in een nieuw browservenster. Klik hier op Afdrukken.
Afdrukbare weergave van werkblad

Samenwerken in de Web Apps (het nieuwe Office van ViVa! Zorggroep)

Samenwerken aan Office-documenten in SkyDrive

Met Microsoft Office Web Apps kunt u gemakkelijk samenwerken met anderen omdat u koppelingen naar documenten in plaats van bestandsbijlagen kunt verzenden. Dit kost minder opslagruimte voor e-mail en zo wordt voorkomen dat er meerdere versies van hetzelfde document de ronde doen.
Als u een koppeling wilt verzenden, klikt u op Delen bovenaan in het venster van de web-app:
De opdracht Delen
Wanneer uw vrienden op de verzonden koppeling klikken, wordt het document geopend in de browser.
E-mail waarin de geadresseerde wordt uitgenodigd om een document te delen
Als ze het document willen bewerken, klikken ze op de opdracht waarmee ze het kunnen bewerken in de Web App.
Klik op de opdracht voor bewerking in de web-app
U kunt allen tegelijk werken. U hoeft niet te wachten tot anderen het document hebben gesloten voordat u erbij kunt.
Meerdere mensen aan het werk in Excel Web App

Sla eerst het document op in SkyDrive

Upload uw documenten naar SkyDrive en deel ze

Samenwerken met anderen in Word Web App

Wanneer u een document bewerkt in Word Web App, ziet u mogelijk een melding dat anderen ook aan het document werken. Er is geen speciale opdracht voor cocreatie of om samen te gaan werken aan een document. U bewerkt het document op de gebruikelijke manier in Word Web App en als anderen ook aan het document werken, ontvangt u hierover een melding van Word Web App en ziet u de alinea waaraan ze werken.
Wanneer u het document opslaat, krijgen de andere auteurs van Word Web App het bericht dat het document is bijgewerkt.
Melding over updates is beschikbaar
Wanneer anderen het document opslaan, zien ze uw wijzigingen en zijn hun wijzigingen zichtbaar voor u. Door het document telkens te vernieuwen wanneer u het opslaat, bepaalt u wanneer u de updates ziet. Op deze manier kunt u met minimale onderbrekingen werken, ook al werken andere mensen samen met u aan het document.
Mensen kunnen werken in Word Web App, Word 2010 of hoger, of Word voor Mac 2011.
Zie Samenwerken aan documenten in Word Web App voor meer informatie.

Samenwerken met anderen in Excel Web App

Als u uw werkmap beschikbaar stelt zodat anderen deze kunnen bewerken, kunnen uw vrienden op hetzelfde moment als u aan de slag met de werkmap. Dit werkt goed voor werkmappen waarin u gegevens verzamelt van een groep personen, zoals een lijst met gegevens of een groepsproject. U hoeft dan geen lijst meer te versturen via e-mail.
Terwijl u de werkmap bewerkt, wordt in Excel Web App aangegeven of anderen ook aan de werkmap werken.
Meerdere mensen aan het werk in Excel Web App

 Opmerkingen 
 • Iedereen werkt in de web-app. Als iemand de werkmap opent in de Excel-bureaubladtoepassing, kan de werkmap pas worden bewerkt in de web-app nadat deze weer is gesloten in Excel.
 • Aangezien Excel Web App de wijzigingen van iedereen automatisch opslaat, werken de opdrachten Ongedaan maken en Opnieuw mogelijk niet zoals u zou verwachten.
 • En wanneer iemand de sorteervolgorde verandert of gegevens filtert, verandert de weergave voor iedereen die de werkmap bewerkt. Wees daarom voorzichtig met sorteren en filteren wanneer anderen aan de werkmap werken.

Samenwerken met anderen in PowerPoint Web App

Teampresentatie en schoolprojecten: u kunt er samen aan werken in PowerPoint Web App. Wanneer meer dan één persoon tegelijk een presentatie bewerkt, ziet u hun namen in de statusbalk onderaan in het venster van de web-app:
Melding van cocreatie
U en uw collega's zien direct elkaars wijzigingen en in PowerPoint Web App wordt de presentatie automatisch opgeslagen.
Mensen kunnen werken in PowerPoint Web App, PowerPoint 2010 of hoger, of PowerPoint voor Mac 2011. Voor de beste resultaten raden we echter aan dat iedereen werkt in de web-app (waar wijzigingen automatisch worden opgeslagen) of in de PowerPoint-bureaubladtoepassing (waar iedereen de presentatie regelmatig opslaat).

Samenwerken met anderen in OneNote Web App

Als u een notitieblok beschikbaar stelt zodat anderen dit kunnen bewerken, kunnen vrienden het notitieblok bewerken op hetzelfde moment als u. Dit is ideaal als u een notitieblok gebruikt om gegevens te verzamelen bij een groep mensen, zoals tijdens een brainstormsessie of groepsproject. Het notitieblok werkt als een wiki waaraan iedereen een bijdrage levert. U kunt zien wie wat heeft gedaan en zo nodig de vorige versie van een pagina herstellen.
Meerdere mensen aan het werk in OneNote Web App
Als u of anderen OneNote 2010 of hoger hebben, kunt u in de bureaubladtoepassing of de mobiele toepassing van OneNote werken, terwijl anderen aan hetzelfde notitieblok werken in OneNote Web App. U kunt het notitieblok delen in SkyDrive, net als Excel-, Word- en PowerPoint-documenten, maar u kunt het notitieblok ook delen in OneNote 2010 of hoger.
 • Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op het tabblad Info onder de naam van het notitieblok op Anderen uitnodigen voor dit notitieblok.

Je documenten in de cloud (skydrive)

Een document uploaden om er online mee te werken

Wanneer u uw documenten online opslaat, hebt u overal en op meerdere apparaten toegang tot deze documenten. Onlinedocumenten zijn ook gemakkelijker te delen, omdat u een koppeling naar deze documenten kunt verzenden in plaats van e-mailbijlagen te sturen. Als extra voordeel kunt u Word-, Excel-, PowerPoint- en OneNote-documenten lezen en bewerken in een webbrowser als de documenten zijn opgeslagen op een onlinelocatie, zoals SkyDrive.com of SkyDrive Pro (beschikbaar in Office 365 en SharePoint).

Persoonlijke documenten uploaden naar SkyDrive

 1. Meld u aan met uw Microsoft-account (je ViVa! Zorggroep email adres) bij SkyDrive.com.
  Als u nog geen account hebt, meldt u zich voor een account aan. (U kunt uw eigen e-mailadres gebruiken of een nieuw adres aanvragen als onderdeel van uw nieuwe Microsoft-account).
 2. Klik bovenaan op de SkyDrive-pagina op Uploaden en upload uw bestanden.
  Bestanden toevoegen

Teamdocumenten uploaden naar SkyDrive Pro

Als uw organisatie een Office 365-abonnement heeft, meldt u zich aan bij Office 365 of gaat u naar uw SharePoint-site.
 1. Klik bovenaan op de pagina op SkyDrive.
  De opdracht SkyDrive op het lint van Office 365
 2. Klik op Nieuw Document > Bestaand bestand uploaden.
  Bestaand bestand uploaden
 Opmerking    SkyDrive Pro is uw persoonlijke bibliotheek, maar het uploaden van bestanden naar bibliotheken in teamsites is een andere goede manier om documenten in uw organisatie te delen.

Een SkyDrive-map gebruiken op uw apparaat

Als u de app SkyDrive hebt geïnstalleerd, ziet u een map met de naam SkyDrive op uw apparaat. Die map kunt u gebruiken als elke andere map waarin u bestanden opslaat. De documenten die u daar opslaat, worden gesynchroniseerd met SkyDrive.com.
SkyDrive-map in Windows Verkenner
 Opmerking    Als u Office 365 of SharePoint gebruikt, ziet u mogelijk de map SkyDrive Pro. De bestanden die u hier opslaat, worden gesynchroniseerd met uw SkyDrive of de bibliotheek van uw teamsite in Office 365 of SharePoint. Zie Een bibliotheek synchroniseren naar uw computer voor meer informatie.

Rechtstreeks opslaan vanuit Office

Als u een recente versie van Office hebt, kunt u documenten rechtstreeks vanuit uw Office-programma opslaan op onlinelocaties. U hoeft de documenten niet meer eerst op te slaan op de computer en vervolgens te uploaden.

In de nieuwste versie van Office

Ga in Office-programma's naar Bestand > Opslaan als > Locatie toevoegen. Kies vervolgens de locatie van uw teamsite, SkyDrive Pro of SkyDrive en meld u aan. Wanneer u de locatie hebt gekozen, wordt deze altijd weergegeven op de locaties die beschikbaar zijn om documenten op te slaan.
Een bestand opslaan naar SkyDrive

Een eerste kennismaking met Word web app (word in de cloud)

Basistaken in Word Web App

 Web apps in het algemeen:


  

Werken in Word Web app:

Met Word Web App gebruikt u uw browser om persoonlijke documenten te maken, weer te geven en te bewerken die u opslaat in SkyDrive.

Wijzigingen opslaan

Uw wijzigingen worden automatisch in Word opgeslagen. Kijk op de statusbalk in de linkerbenedenhoek van Word Web App. Hier ziet u Opslaan of Opslaan....
Afbeelding van de statusbalk in Word Web App

Documenten online delen

Omdat het document online is opgeslagen, kunt u het delen door een koppeling te versturen. Verzenden als bijlage bij een e-mail is niet meer nodig. Mensen kunnen het document lezen in hun webbrowser of op een mobiel apparaat.
Klik op Bestand > Delen > Met anderen delen.
Afbeelding van de knop Met anderen delen in Word Web App

Opmerkingen toevoegen in de browser

Een tekstballon geeft aan waar opmerkingen zijn toegevoegd in het document.
Afbeelding van de tekstballon in Word Web App
U kunt ook reageren op opmerkingen en items wegstrepen die u hebt afgehandeld.
Opmerkingen in discussielijnen in Word Web App

Bewerken in de browser

Als u iets in het document wilt typen en er niets gebeurt, is waarschijnlijk de leesweergave geactiveerd. Ga naar de bewerkingsweergave door te klikken op Document bewerken > Bewerken in Word Web App.
Afbeelding van de opdracht Bewerken in Word Web App
Typ tekst en voeg opmaak toe, voeg afbeeldingen toe, pas de indeling van de pagina aan, en nog veel meer. Voor geavanceerder bewerken klikt u op Openen in Word.
Afbeelding van de opdracht Openen in Word in Word Web App

Samen werken aan hetzelfde document

Als u wilt samenwerken in Word Web App, bewerkt u een document zoals u dat gewend bent. Als anderen ook bezig zijn met bewerken, geeft Word Web App daarvan een melding. U kunt zien wie er momenteel aan het document werken door op het lint te klikken.
Afbeelding van auteurs in Word Web App
Als u op de naam van een auteur klikt, gaat u automatisch naar de plek waar deze auteur bezig is met bewerken. En u ziet de wijzigingen van de auteurs terwijl deze worden aangebracht. Uw collega's kunnen werken in Word Web App, Word 2010 of hoger of Word voor Mac 2011.

Een kop- of voettekst toevoegen

Ga naar Invoegen > Koptekst & voettekst, als u kop- en voetteksten wilt toevoegen aan uw document.
Afbeelding van de knop Koptekst & voettekst in Word Web App
Klik op Opties om te kiezen hoe u wilt dat ze worden weergegeven.
Afbeelding van het menu Kop- en voettekstopties in Word Web App

Paginanummers toevoegen

Klik op Invoegen > Paginanummers en kies vervolgens in de galerij waar u de paginanummers wilt weergeven.
Afbeelding van de galerij Paginanummers in Word Web App
Selecteer Aantal pagina´s opnemen om het huidige paginanummer weer te geven samen met het totale aantal pagina's (pagina X van Y).

Tekst zoeken en vervangen

U kunt snel zoeken naar elk exemplaar van een bepaald woord of woordgroep in uw document door te klikken op Start > Zoeken (of typ Ctrl + F). Resultaten worden weergegeven naast uw document zodat u de term in de context kunt zien. Als u klikt op een zoekresultaat gaat u automatisch naar dat exemplaar.
Afbeelding van Zoekvenster in Word Web App
Klik op Vervangen (of typ Ctrl + H) als u tekst wilt zoeken en vervangen.

Afdrukken in Word Web App

Ga naar Bestand > Afdrukken. Word Web App verstuurt het document naar een PDF-lezer, waarin de lay-out en opmaak van het document op de juiste manier worden afgedrukt.
Afbeelding van de knop Afdrukken naar PDF in Word Web App

Welkom

Via deze website houden de medewerkers van ICT je op de hoogte van alle ontwikkelingen aan jouw nieuwe, digitale werkplek bij ViVa! Zorggroep.

Posts

Mogelijk gemaakt door Blogger.